Definitie excellente student - Page 2

Volgens Avans Hogeschool is een student excellent wanneer hij over de volgende kenmerken beschikt:

1. Hij is cognitief/intellectueel vaardig.

Dit komt als volgt tot uiting:

 • Hij verwerft complexe theorieën uit verschillende vakdisciplines moeiteloos en kan deze toepassen in de praktijk;
 • Hij heeft veel parate kennis en kan deze op het juiste moment inzetten;
 • Bij praktijkopdrachten gebruikt hij ‘state of the art’ kennis;
 • Wanneer hij iets niet begrijpt, kan hij snel duidelijk maken wat hij niet begrijpt en waarom niet;
 • Hij heeft een groot analytisch vermogen;
 • Hij leert snel.

2. Hij is sociaal-communicatief vaardig.

Dit komt als volgt tot uiting:

 • Hij kan goed samenwerken;
 • Hij is bereid om anderen te helpen;
 • Hij gaat gemakkelijk persoonlijke en zakelijke relaties aan;
 • Hij ontwikkelt een netwerk en houdt dit bij elkaar;
 • Anderen vinden hem aardig en voelen zich niet door hem bedreigd;
 • Hij kan zijn vraag/boodschap helder formuleren.

3. Zijn attitude kenmerkt zich door:

 • Hij is intrinsiek gemotiveerd;
 • Hij werkt met plezier;
 • Hij is ondernemend en actief;
 • Hij is creatief, bewandelt geen gebaande paden;
 • Hij is vernieuwingsgericht;
 • Hij leert snel van zijn eigen en andermans fouten;
 • Hij werkt serieus aan zijn ontwikkeling;
 • Hij is ambitieus, wil uitblinken;
 • Hij zoekt diepgang en een hoog niveau;
 • Hij heeft doorzettingsvermogen;
 • Hij heeft een brede belangstelling;
 • Hij heeft geen 9-tot-5 mentaliteit.

Studenten die over deze drie kenmerken beschikken kunnen zich snel inwerken in nieuwe beroepssituaties.
 

TOPClass gedragsspecialist is een samenwerkingsverband tussen Avans Pabo, KPO Roosendaal, INOS en Stichting Het Driespan