Nieuws en agenda

Leerjaar 3:

De studenten zijn in periode 1 en 2 (september tm januari) actief bezig met de lessen Zicht op gedrag! Zij leren meer over neurobiologische aspecten bij kinderen met ontwikkelingsproblemen, angstproblemen, hechtingsproblemen, autisme, ADHD etc. Elke donderdagmiddag krijgen zij extra lessen naast het reguliere pabo programma. 

Vanaf januari starten de studenten met de minor Gedragsspecialist.

Leerjaar 4:
De studenten van jaar 4 zijn bezig met de LIO-stage. Zij onderzoeken een specifieke praktijkvraag van de school gericht op gedrags- of leerproblemen. 

..    

Ook zijn de vierdejaars studenten bezig met Supervisie onder leiding van gecertificeerde supervisoren. Hierbij leren zij nog beter te reflecteren op het eigen handelen.  Daarnaast krijgen de studenten een individueel beeld coachingstraject (video interactie begeleiding) door een gecertificeerde beeldcoach.

 

TOPClass gedragsspecialist is een samenwerkingsverband tussen Avans Pabo, KPO Roosendaal, INOS en Stichting Het Driespan