Contactgegevens

Voor de ontwikkeling en uitvoering van het TOPClass traject is een projectgroep verantwoordelijk. Deze bestaat uit:

Projectleider TOPClass

Werkgroepleden


TOPClass gedragsspecialist is een samenwerkingsverband tussen Avans Pabo, KPO Roosendaal, INOS en Stichting Het Driespan