Programma

TOPCLASS JAAR 3

• Stage in SBO, SO of VSO.

• Extra begeleiding door een hecht team docenten en begeleiders vanuit de opleiding en het werkveld.

• Twee extra stageweken, waardoor de student ‘meer meters maakt’ en zo ervaring op doet.

• Beeldcoaching.

• Twee thema-middagen samen met alle studenten en hun mentoren op Avans.

• Elke week één dagdeel extra les gericht op kennis over gedragsproblemen, gericht op verbetering van het leerkrachtgedrag met vaak directe toepassing tijdens de stage. Hierbij kan gedacht worden aan ADHD, autistisch leren denken, lage cognitie, sterk staan, SWPBS en Veilig Thuis.

TOPCLASS JAAR 4

• Werkplekleren in SBO, SO of VSO, begeleid door een lid van het TOPClass-team.

• Individuele beeldcoaching.

• Supervisie i.p.v. intervisie.

• Earcoaching.

• Praktijkonderzoek in groep met andere TOPClassers

TOPClass gedragsspecialist is een samenwerkingsverband tussen Avans Pabo, KPO Roosendaal, INOS en Stichting Het Driespan