Programma

Programma TOPClass

Naast de reguliere vakken volgt de student de onderstaande vakken "on top". 

Leerjaar 3
Naast de reguliere vakken van het derde leerjaar volgt de student de onderstaande vakken "on top".

Blok 1 & 2
- Gastcolleges bovenop het reguliere pabo 3 programma.
Blok 3 & 4

- Minor Gedrag - speciaal ontwikkeld voor de studenten van de TOPClass Gedragsspecialist. Drie dagen per week stage in het speciaal onderwijs en twee dagen per week les. Onderwerpen: spelontwikkeling, handelingsgericht werken, passend onderwijs, orthopedagogiek, sterk staan voor de klas.

Leerjaar 4

Naast de reguliere vakken van het vierde leerjaar volgt de student de onderstaande vakken "on top".  

Blok 1

- Praktijkgericht onderzoek rondom gedragsproblematiek
- Supervisie / ethiek
- 2 dagen stage REC 3 – 4 of klas met gedragsproblemen

Blok 2 & 3 - LIO in REC 3 – 4 of klas met gedragsproblemen (3 - 4 dagen stage)
- Beeld coaching
- Supervisie  
Blok 4 - Afronden TOPClass traject (eindgesprek op basis van portfolio)

TOPClass gedragsspecialist is een samenwerkingsverband tussen Avans Pabo, KPO Roosendaal, INOS en Stichting Het Driespan