Algemene informatie

In 2008 is de Avans Pabo Breda, in samenwerking met de besturen van INOS, KPO Roosendaal en Stichting Het Driespan / Koraalgroep, gestart met een traject TOPClass gedragsspecialist. Dit traject is bestemd voor studenten die willen gaan werken met leerlingen met gedragsproblemen.

Het programma is ‘on top’, dus bovenop het reguliere programma met een extra studielast van 6 – 8 uur per week.
Avans Pabo en betrokken besturen gaan ervan uit dat met invoering van het TOPClass traject (aankomende) studenten een kans wordt geboden zich kwalitatief te onderscheiden. De verwachting is dat dit een positieve invloed heeft op de studenteninstroom (de eerste cijfers bevestigen dit vermoeden). Betrokken schoolbesturen zien mogelijkheden het docentenbestand op peil te kunnen houden door aankomende leerkrachten via het TOPClass traject aan zich te binden (goede stagefaciliteiten, samen kennis delen en kennis ontwikkelen, vervolgopleidingen faciliteren, tc.). Alle partijen hebben de intentie te investeren in een duurzame relatie zodat het TOPClass traject ook na de projectfase blijft voortbestaan.

 

 

TOPClass gedragsspecialist is een samenwerkingsverband tussen Avans Pabo, KPO Roosendaal, INOS en Stichting Het Driespan