Algemene informatie

De TOPClass Gedragsspecialist is een traject dat in 2010 is gestart vanuit een samenwerkingsverband van Pabo-Avans met verschillende besturen in de regio.

Besturen en opleiding dragen allen bij met extra mankracht en input gericht op de ontwikkeling van de studenten, met name op het omgaan met ernstige gedragsproblemen. Een projectgroep organiseert het geheel, een stuurgroep bewaakt o.a. visie en financiën. Vanuit alle besturen worden gastlessen, stageplaatsen en intensivering van de begeleiding op stage verzorgd. 

Het programma wordt jaarlijks kritisch bekeken en bij nieuwe ideeën en vragen vanuit het werkveld bijgesteld, en er is veel ruimte voor beweging ‘onderweg’. Op deze wijze wordt samen voortdurend kennis gedeeld en ontwikkeld.

 

 

TOPClass gedragsspecialist is een samenwerkingsverband tussen Avans Pabo, KPO Roosendaal, INOS en Stichting Het Driespan